Wyniki – generalne

Do pobrania znajdują się WYNIKI z pięciu etapów Złotej Korby. Zgodnie z regulaminem sklasyfikowani zostają zawodnicy z co najmniej 3 startami, zwycięzcą zostaje zawodnik z sumą trzech najlepszych wyników. Zapraszam do zapoznania się i ewentualnych uwag do 25.09.2014r.